Arkusz rysunkowy, rodzaje linii rysunkowych

Arkusz rysunkowy, rodzaje linii rysunkowych.

Za podstawowy format papieru rysunkowego przyjęto arkusz o wymiarach 297 x 210 mm (format A4). Formaty pochodne uzyskuje się przez wielokrotne zwiększenie lub zmniejszenie formatu podstawowego.

Znormalizowane formaty arkuszy papieru
Znormalizowane formaty arkuszy papieru

Rodzaje znormalizowanych linii rysunkowych przedstawia rysunek poniżej.

Rysunek. Linie rysunkowe: a) rodzaje linii, b) przykład zastosowania.

Najczęściej są stosowane:

• linia ciągła gruba — do rysowania widocznych krawędzi, zarysów widoków i przekrojów, kładów przesuniętych, obramowania rysunku,

• linia ciągła cienka — do rysowania linii wymiarowych i pomocniczych, zarysów kładów miejscowych, kreskowania przekrojów, oznaczania gwintów,

• linia kreskowa cienka — do rysowania niewidocznych krawędzi i zarysów przedmiotów,

• linia punktowa gruba — do rysowania powierzchni obrabianych cieplnie,

• linia punktowa cienka — do rysowania osi symetrii, linii podziałowych,

• linia dwupunktowa cienka — do rysowania skrajnych położeń części ruchomych i zarysów części współpracujących,

• linia zygzakowa lub falista — do rysowania urwań i przerwań przedmiotów i do oddzielania widoków od przekrojów.

Grubość linii grubej wynosi 0,5 grubości linii bardzo grubej, a linii cienkiej — 0,5 grubości linii grubej.