Podstawowe zasady kompozycji w plastyce

Podstawowe zasady kompozycji w plastyce.

Wyjątkowe i nadrzędne znaczenie kompozycji dla wyrazu dzieła plastycznego podyktowało konieczność wyodrębnienia problemów z nią związanych w strukturalizacji materiału wychowania plastycznego. Termin „kompozycja” obejmuje znacznie szerszy zakres pojęć, niż terminy …

Podstawowe pojęcia w plastyce

Podstawowe pojęcia w plastyce.

Każda nauka posiada swoją własną terminologię, ale i każda sztuka również posiada określenia i nazwy sobie tylko właściwe. Są to podstawowe pojęcia. Pozwalają one wytłumaczyć i zrozumieć to, co jest specyficzną właściwością każdej ze sztuk, jej …

Myśl przewodnia wychowania plastycznego

Myśl przewodnia wychowania plastycznego.

Wychowanie plastyczne nie jest jakąś określoną nauką, jak np. chemia, fizyka czy historia. Jest przedmiotem bardziej wychowującym, niż uczącym. Poza tym przedmiotem dwutorowym — w zajęciach praktycznych rozwija głównie inwencję twórczą młodzieży, a w czasie zajęć …

Program wychowania plastycznego

Licealny program wychowania plastycznego, mimo wielu zalet budzi pewne niepokoje, gdy chodzi o realizację bogatego materiału. Trudnościom mogłaby zaradzić strukturalizacja materiału nauczania. Jej istota staje się jasna na tle porównania modelu szkoły dawnej z modelem szkoły współczesnej, uwzględniającej obecne warunki …