Podstawowe składniki rysunków złożeniowych

Podstawowe składniki rysunków złożeniowych.

Rysunek złożeniowy przedstawia wzajemne położenie części składowych maszyny, mechanizmu lub urządzenia. Wszystkie części składowe maszyny lub urządzenia powinny być na rysunku złożeniowym ponumerowane. Wszystkie jednakowe części na rysunku mają taki sam …

Rysunki wykonawcze i uproszczenia rysunkowe części maszyn

Rysunki wykonawcze i uproszczenia rysunkowe części maszyn.

Rysunki części maszyn są to najczęściej tzw. rysunki wykonawcze, wg których wykonuje się te części. Na rysunku wykonawczym, oprócz dostatecznej liczby rzutów, powinny być umieszczone wymiary, oznaczenia stanu powierzchni, uwagi o wymaganej obróbce …

Wymiarowanie przedmiotów na rysunkach

Wymiarowanie przedmiotów na rysunkach.

Do wymiarowania przedmiotów przedstawionych na rysunku technicznym służą linie wymiarowe, pomocnicze linie wymiarowe oraz liczby wymiarowe. Linie wymiarowe są to cienkie linie ciągłe zakończone obustronnie strzałkami, kropkami lub skośnymi kreskami. Ostrza strzałek dotykają linii rysunkowych przedmiotu …

Widoki i przekroje

Widoki i przekroje.

Widok przedstawia zewnętrzne, widoczne kształty przedmiotu. W celu dokładnego i wyraźnego przedstawienia na rysunku wewnętrznych kształtów przedmiotów drążonych (pustych w środku) stosuje się przekroje rysunkowe.

Przekrój powstaje przez przecięcie przedmiotu wyobrażalną płaszczyzną poprowadzoną przez interesujące nas szczegóły, …

Przybory i materiały rysunkowe

Przybory i materiały rysunkowe.

Rysunek techniczny wykonuje się za pomocą przy-borów, do których należą: rysownica do przymocowania materiału rysunkowego, liniały do rysowania linii prostych, przymiary do odmierzania długości odcinków, trójkąty kreślarskie do wykreślania linii pionowych i nachylonych do poziomu pod …

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny jest to dokładne odwzorowanie na papierze lub kalce rysunkowej urządzenia, aparatu lub ich części, sposobu zasilania itp. za pomocą umownych znaków, zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami. Przedstawia on w odpowiedniej podziałce kształty i wymiary przedmiotów (maszyn, instalacji) …