Lekcja z płaskorzeźby

Lekcja z płaskorzeźby

Lekcja z płaskorzeźby. Po ćwiczeniach szkicowych i walorowych dotyczących postaci ludzkich, przeprowadziłam z młodzieżą ćwiczenia rzeźbiarskie. W ćwiczeniach tych stosowałam takie materiały, jak mydło, masa papierowa, plastelina. Szczególnie interesujące wydaje mi …

Lekcja z rzeźby

Lekcja z rzeźby

Lekcja z rzeźby. Ćwiczenia rzeźbiarskie łączymy w cykl kilku zadań. Rolę wiodącą spełnia tu podręcznik wiedzy o sztuce. Omawiając problemy rzeźbiarskie — artystyczne i techniczne — poszczególnych epok, oglądając przy tym reprodukcje dzieł sztuki, jednocześnie robimy próby …

JAK PROWADZIĆ LEKCJE PRAKTYCZNE

JAK PROWADZIĆ LEKCJE PRAKTYCZNE

Przejdziemy teraz do drugiego fundamentalnego pytania, które stawia sobie zazwyczaj każdy nauczyciel przystępujący do pracy z młodzieżą: jak uczyć? Nie chodzi tu oczywiście o jakiekolwiek uczenie. Chcemy tak uczyć, aby zainteresować młodzież (pamiętajmy o niebezpieczeństwie nudzenia!), …

Dzieła sztuki

Dzieła sztuki.

Ważną formą edukacji artystycznej jest kontakt z autentycznymi dziełami sztuki. Reprodukcje i diapozytywy są pod tym względem pewnego rodzaju surogatem. Niewątpliwie spełniają one rolę kształcącą, dają pewne wyobrażenie o tym, jak dane dzieło wygląda, ale dopiero oryginały mówią …

Człowiek jako przedmiot zainteresowania artystów

Człowiek jako przedmiot zainteresowania artystów.

Ostatnim prezentowanym tu źródłem inspiracji naturą będzie sam człowiek. Jako przedmiot zainteresowania artystów, człowiek występuje już w czasach przedhistorycznych, czego dowody znajdujemy w malarstwie jaskiniowym. W naszym śródziemnomorskim okręgu kulturowym obraz człowieka w postaci rzeźby, …