Christmas tree

Christmas tree

Zajęcia z języka angielskiego

Temat : CHRISTMAS (Święta Bożego Narodzenia)

Cel wychowawczy : Nauka słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Nauka świątecznej piosenki.

Język : Nauka słów: Christmas tree, a cracker a stocking, a present, a Bell, a star, pudding, turkey, Happy Chritmas, Can I have a present, please? Hooray!

Nauka zwrotu: I like (presents)

Potrzebne materiały:
– pacynka,
– wyrazy napisane na kartkach: Christmas tree, stocking, cracker, pudding etc,
– nagranie piosenki,
– karty obrazkowe,
– torba na prezenty,
– papier,
– sznurek,
– nożyczki do robienia świątecznych ozdób,
– przedmioty związane z Bożym Narodzeniem.

Przebieg zajęć

1) Rozgrzewka językowa

Czynności: Powitanie dzieci używając pacynki. Nauka wyrażenia Happy Christmas :

Pacynka mówi Happy Christmas. Nauczyciel rozmawia z uczniami o świętach Bożego Narodzenia: jak obchodzi się Święta z Polsce, co się spożywa; nauczyciel przedstawia informacje o zwyczajach obchodzenia świąt w Wielkiej Brytanii.

2) Nauka słownictwaChristmas tree, a cracker a stocking, a present, a Bell, a star, pudding, turkey

Czynności: Prezentując karty obrazkowe na tablicy, czytam na głos nazwy rzeczy oraz proszę o powtórzenie na głos nazw angielskich. Utrwalanie słownictwa angielskiego przez powtarzanie wielokrotnie na głos w grupie i indywidualnie.

3) Utrwalenie nowego słownictwa oraz słownictwa z poprzednich lekcji (np. kolorów)

Czynności: Prezentacja obrazka przedstawiającego dzieci, które rozrywają crackers.

Rozmowa z dziećmi o obrazku.

Zadaję pytania w fromie: What colour is the Christmas? What colour is the stocking? What food can You see?

4) Nauka świątecznej piosenki

Czynności:

  • Rozdaje dzieciom tekst piosenki
  • Proszę o wskazanie na obrazku elementy związane z Bożym Narodzeniem
  • Powtarzam z dziećmi słowa piosenki na głos
  • Próbujemy razem wszyscy śpiewać piosenkę

5) Powtarzanie ponownie słownictwa przy użyciu kart z wyrazami świątecznymi

Czynności: pokazuję gestem:

  • Złożone ręce nad głową: Christmas tree
  • Rysowanie cukierka: cracker
  • Wieszanie skarpety przy łóżku: stocking
  • Coś jem: pudding

 

Kolejno proszę dzieci aby naśladowały moje gesty. Ponownie unoszę karty w górę, uczniowie po cichu je odczytują, pokazują odpowiednie gesty i głośno mówią dane słowo.

6) Zabawa w Świętego Mikołaja

Czynności: Wkładam do torby karty obrazkowe, proszę ochotnika na mikołaja, który podchodzi do tablicy, mówię: You are Father Christmas. Can I a prezent, please?

Ochotnik wyjmuje z worka kartę obrazkową, nie pokazując jej nikomu. Pozostałe dzieci zgadują, co się na niej znajduje np. It’s a train.

Pierwsza osoba, która poda właściwą nazwę, zatrzymuje prezent i przejmuje rolę Świętego Mikołaja.

7) Zakończenie lekcji

Czynności: Na zakończenie wszyscy razem śpiewamy piosenkę bożonarodzeniową.

Ćwiczenie uzupełniające: Uczniowie rysują świąteczne ozdoby i kolorują je. Proszę dzieci, aby rysowały ozdoby w kształtach świątecznych atrybutów, np. skarpet itd. Następnie dzieci wycinają ozdoby i robią na górze małą dziurkę, przez którą przewlekają sznurek. Rozwieszam w klasie sznurek i proszę dzieci, aby przywiązały do niego świąteczne ozdoby. Dzieci kolejno podchodzą do sznurka, mówią jaką ozdobę przygotowały i wieszają ją na sznurku. Jeśli to możliwe pozostawiam w Sali świąteczne dekoracje do kolejnych zajęć, by móc sobie przypomnieć słownictwo z dziećmi i utrwalać je.