Co to jest kolor

Co to jest kolor.

Pytanie czym jest kolor intrygowało ludzi od niepamiętnych czasów. Zastanawiano się, czy kolor jest obiektywną właściwością ciała, czy tylko wrażeniem. Przez wieki też problemami kolorystycznymi i prawami rządzącymi światem barw zajmowali się malarze, posługując się specyficznym doświadczeniem i stosując owe prawa w sposób intuicyjny. Próby naukowych badań w tym zakresie zaczęły się stosunkowo niedawno. Wprawdzie już Newton (XVII w.) dokonał eksperymentu rozszczepienia światła na widmo barwne, ale właściwie nauka o kolorze związana jest z wiekiem XIX. Dziś wiele problemów jest już wyjaśnionych. Ustalono przede wszystkim, że zjawisko barwy jest skomplikowane i złożone i przekracza zakres badań jednej dyscypliny naukowej. Aby je wszechstronnie wyjaśnić, potrzebny jest wysiłek badawczy przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy. Fizyk — będzie się interesował m.in. falami świetlnymi, od których zależy taka, czy inna barwa, chemik — badaniem i wytwarzaniem substancji barwiących, fizjolog — procesem przetwarzania w narządach ludzkich (m.in. w oku) bodźców zewnętrznych (w tym wypadku fal świetlnych) na wrażenie barwy, psycholog — reakcjami człowieka na różne kolory.

Dla nas najbardziej interesujący będzie punkt widzenia fizyka i malarza i na ich doświadczeniach będziemy opierać naszą wiedzę o kolorze. W związku z tym warto od razu zwrócić uwagę na pewne rozbieżności między doświadczeniami jednego i drugiego. Fizyk operuje barwami widmowymi, czystymi, które dadzą się ująć w obiektywne stosunki liczbowe, malarz natomiast kolorami materialnymi (specjalnie spreparowane substancje), które nigdy nie są idealnie czyste. Ponadto wiele barw, jak np. brązy, barwy różowe, cyklamenowe, beżowe, jest poza sferą badań fizyków, ponieważ w pryzmacie w ogóle nie występują. Barwy te są natomiast możliwe do osiągnięcia przy pomocy pigmentów i malarze stosują je nader często. Tak więc w praktyce malarze są od wieków związani z chemią barwników, ale wiedzę o barwie opierają dziś na teoretycznych badaniach fizyków.