Definicja koloru z punktu widzenia fizyki

Definicja koloru z punktu widzenia fizyki.

Wrażenie barwy to reakcja wywołana na siatkówce oka przez światło. Wszystkie barwy to nic innego, jak fale świetlne o określonej — dla każdej barwy innej — długości. Jeżeli jakaś powierzchnia (np. liście, ziemia, kamienie, ciało ludzkie) odbija fale o długości charakterystycznej dla barwy żółtej, a inne pochłania — wydaje się nam żółta. Powierzchnia, która pochłania wszystkie fale świetlne (np. sadza) wydaje się czarna. Z kolei, gdy dana powierzchnia odbija wszystkie fale świetlne (np. śnieg, białe płótno) — jest biała. Białe światło zawiera w sobie wszystkie barwy. Np. światło słoneczne, które wydaje się bezbarwne, jest wiązką fal o różnej długości. Przekonać się o tym możemy bardzo łatwo rozszczepiając białe światło przy pomocy pryzmatu. Okazuje się wtedy, że otrzymujemy tęczę barw od czerwieni przez oranż, żółć, zieleń, błękit do fioletu.