Omówienie rozkładu materiału z plastyki

Omówienie rozkładu materiału z plastyki

Omówienie rozkładu materiału z plastyki. W rozkładzie powyższym najważniejsza jest próba zwrócenia uwagi na trójtorowy podział materiału. Nietrudno też zauważyć, że pierwsze trzy rubryki określają czego mamy uczyć (albo: jakie problemy stawiać młodzieży). Przykłady proponowanych ćwiczeń są tylko przykładami. Rzeczą nauczyciela jest rozszerzenie i wzbogacenie tych tematów o takie zadania, które wiązać się będą zarówno ze środowiskiem jak i stopniem zaawansowania plastycznego danej grupy młodzieży.

Niektóre atrakcyjne ćwiczenia trzeba będzie powtórzyć, niektóre zmodyfikować i wzbogacić, a jeszcze inne uprościć. Godziny, które przeznaczamy na poszczególne ćwiczenia też są orientacyjne. Podliczenie wszystkich godzin wykaże, że jest ich o połowę za mało w porównaniu z ilością godzin wychowania plastycznego w I lic. (ok. 60).

Bo też są to tylko godziny, które przeznaczamy na same ćwiczenia praktyczne. Zdajemy sobie sprawę, że 1 godzina na ćwiczenie malarskie jakiekolwiek, w którym będzie, np. postawienie problemu, realizacja, omówienie, a potem przejście do podobnych problemów w sztuce — to o wiele za mało. Na dobrą sprawę należałoby jedną godzinę malować, a drugą poświęcić na omówienie, zarówno prac własnych jak i reprodukcji wiążących się z aktualnie opracowanym działem wiedzy o sztuce. Zmieści się wtedy krótka pogadanka nauczyciela, pytania uczniów, a nawet dyskusja, jeżeli omawiany dział sztuki jest kontrowersyjny.