Pani Zima

Pani Zima

Grupa wiekowa: 2,5 -3,5 lat

Liczba uczestników: 15

Czas trwania: 45 minut

Cel:

– zabawa z balonami i papierem

– rozwijanie zdolności manualnych

– rozwijanie zdolności rytmicznych

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności lokomotorycznej

– rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł

– stymulowanie rozwoju mowy (nowe słownictwo, umiejętności artykulacyjne – powtarzanie zdań)

Metody:

– rozmowa wprowadzająca

– powtarzanie czynności po osobie prowadzącej

 

Pomoce:

  • balony,
  • piłeczki,
  • kosz na piłeczki,
  • gazety,
  • płyta z nagranymi piosenkami ; Idzie zima (sł. i muz. T. Wójcik), Menuet B-moll (J.S.Bach)

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

czas treść
2min Przywitanie, wprowadzenie w temat

Prowadzący: Na wiązanie do tematu zajęć poprzez pytania. Jak jest obecnie na zewnątrz ,Ciepło czy zimno?, jaki kolor dominuje za oknem? Co pada teraz za oknem?

Dzieci: Siedzą w kółku na podłodze i słuchają.

 

7 min

(podkład piosenki: Idzie zima)

Zabawa 1

 

Pojawia się Pani Zima( wychodzi za drzwi lub z miejsca w którym wcześniej dzieci jej nie mogły zauważyć). Pani Zima rozkłada na podłodze piłeczki z kosza. W tle słychać piosenkę Idzie Zima.

Prowadzący: Wita Panią Zimę oraz przedstawia gościa dzieciom. Prosi aby Pani Zima również przywitała się z dziećmi.

Pani Zima Pani Zima używając tylko gestykulacji wita dzieci. Prosi aby pomogły je pozbierać kulki które wcześniej rozkładała.

Prowadzący Tłumaczy dzieciom gesty Pani Zimy oraz wyjaśnia że w kulkach znajdują się płatki śniegu a kula to tylko takie zabezpieczenie żeby się nie rozpuściły.

Dzieci Wrzucają piłeczki do kosza (zbieranie płatków śniegu).

 

5  min

podkład muzyczny: J. S. Bach „Menuet B-moll”

Zabawa 2

Pani Zima Dziękuje za pozbieranie kulek. Prosi posługując się gestami aby teraz razem z nią dzieci wirowały, tańczyły jak płatki śniegu na wietrze (Pani śniegu pokazuje dzieci naśladują jej ruchy).

Prowadzący Tłumaczy dzieciom gesty Pani Zimy. Włącza podkład muzyczny.

 

 

6 min Zabawa 3

Prowadzący: Mówi, żeby dzieci wyczarowały za pomocą balonów płatki śniegu dla Pani Zimy (Rozdaje wcześniej nadmuchane balony dzieciom). Wypowiada zaklęcia.

 

Dzieci: Dzieci powtarzają za prowadzącym wypowiadane słowa zaklęć. Czarowanie za pomocą balonów płatków śniegu.

 

 

 

5 min Zabawa 4

Prowadzący: Prosi aby dzieci wykonywały polecenia które wypowie.

Połóżcie balony za plecami. Połóżcie balony przy prawej ręce. Połóżcie balon przed sobą. Połóżcie balon przy lewej ręce.

Kilka powtórzeń zmieniając kolejność poleceń.

 

 

8 min Zabawa 5

 

Prowadzący: Prosi Panią Zimę aby przemówiła. Prosi dzieci aby zaczęły klaskać aby ośmieliły gościa.

Pani Zima: Pani Zima przemawia i prosi dzieci aby zrobiły razem z nią płatki śniegu z gazet. Razem z prowadzącym rozdaje dzieciom gazety.

Następnie Pani Zima wydaje polecenia i pokazuje dzieciom jak składać gazetę.

Początkowo gazeta jest ugniatana jak modelina później składana na jak najmniejszy kawałek. Następnie ponownie rozkładana i ponownie zgniatana.

Po wymięciu gazety dzieci dra gazety na kawałeczki, a następnie rozsypują podrzucając do góry (tworząc śnieg).

Dzieci: Naśladują Panią Zimę i wykonują jej polecenia.

Pani Zima: Prosi aby teraz wszystkie dzieci pozbierały płatki ( kawałki gazet), które znajdują się na podłodze i wrzuciły do kosza.

 

8 min

(podkład piosenki: Idzie zima)

Zabawa 6

Pani Zima: Pokazuje figury do piosenki Idzie zima i prosi dzieci aby razem z nią tańczyły i na wymienione słowa powtarzały razem z nią ustalone wcześniej figury.

Dzieci: Chodzą w kółeczku w rytm muzyki. Powtarzając ruchy za Panią Zimą.

Idzie zima – maszerują po obwodzie koła,

Białym śnieżkiem sypie w koło – dzieci przebierają w górę podniesionymi raczkami naśladując sypanie płatków śniegu,

Hu hu ha śnieżnych zabaw nadszedł czas- klaszczą rękoma,

Drzewa dachy maluje – dzieci ruchem reki naśladują malowania pędzlem.

 

Pani Zima: Dziękuje dzieciom za zabawę i nagradza dzieci brawami.

Prowadzący: Dziękuje Pani Zimie za odwiedziny i również prosi aby dzieci nagrodził ja brawami.

Dzieci: Siedzą na podłodze. Biją brawo i machają na pożegnanie Pani Zimie.

Pani Zima: Macha na pożegnanie i wychodzi z pokoju.

 

Teksty zaklęć:

Abrakadabra hokus pokus

Niech ten balonik, który w dłoni trzymam,

Stanie się płatkiem dla Pani Zimy.

Czary mary, czary mary

Wyczarujmy płatków chmary

Niechaj będą od nas darem.

Niechaj ten płatek, który trzymam w dłoni,

Z powrotem zamieni się w balonik.