Podstawowe składniki rysunków złożeniowych

Podstawowe składniki rysunków złożeniowych.

Rysunek złożeniowy przedstawia wzajemne położenie części składowych maszyny, mechanizmu lub urządzenia. Wszystkie części składowe maszyny lub urządzenia powinny być na rysunku złożeniowym ponumerowane. Wszystkie jednakowe części na rysunku mają taki sam numer; stawia się go zwykle tylko przy jednej z nich. Numerując części, najniższymi numerami oznaczamy główne części mechanizmu, zaczynając od największych. Końcowymi numerami oznacza się drobne części znormalizowane, jak śruby, podkładki, nakrętki, kołki itd.

Rysunek złożeniowy należy zaopatrzyć w tabliczkę rysunkową, której górna część stanowi wykaz części wchodzących w skład rysowanego mechanizmu. Rysunek złożeniowy może zawierać tylko niewielką liczbę wymiarów, określających wzajemne położenie niektórych części po zmontowaniu albo dotyczących dalszej obróbki w zespole. Poza tym umieszcza się niekiedy wskazówki dotyczące montażu, regulacji itd.

W przypadku mechanizmów zawierających małą liczbę części zamiast rysunku złożeniowego i rysunków wykonawczych poszczególnych części wykonuje się czasem jeden rysunek zestawieniowy. Rysunek ten zawiera wszystkie wymiary, tolerancje i oznaczenia stanu powierzchni niezbędne do wykonania wszystkich części.