Podziałki rysunkowe, pismo techniczne

Podziałki rysunkowe, pismo techniczne.

Rysunek może przedstawiać przedmiot w wymiarach rzeczywistych, powiększonych lub zmniejszonych. Stosunek wymiaru na rysunku do odpowiedniego wymiaru rzeczywistego nazywamy po działką. Jeżeli przedmiot jest nieco mniejszy od formatu arkusza, na którym ma być narysowany, to rysujemy go w podziałce 1:1. Gdy przedmiot jest większy od formatu arkusza, stosujemy podziałkę zmniejszającą, np 1:2, natomiast przedmioty drobne rysujemy w powiększeniu, np 2:1.

Na każdym rysunku technicznym należy podać podziałkę, w której przedmiot został narysowany. Do opisywania rysunków technicznych służy znormalizowane (PN-80/N-01606) pismo techniczne. Wysokość liter dobiera się odpowiednio do napisu i formatu arkusza. W zależności od stosunku grubości pisma do jego wysokości rozróżnia się pismo rodzaju A (smuklejsze) i pismo rodzaju B (mniej smukłe). Oba rodzaje pisma mogą być proste lub pochyłe. Pismo rodzaju A przedstawiono na rysunku.