Pory roku

Pory roku

PORY ROKU

Cele główne lekcji

Umiejętności:

1. Nazwania i rozróżnienia 4 pór roku.

2. Zabawa twórcza.

3. Wypowiedzi się na dany temat – wyjazdy i podróże.

Wiadomości:

Zapoznanie się z zasadami zabawy w „dzień dobry”.

Poznanie różnych możliwości wyjazdów.

Poznanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego w zależności od pory roku.

Wychowanie:

Rozwijanie wyobraźni twórczej.

Aktywne wysłuchiwanie drugiej osoby

Miejsce zajęć:

Klasa

Liczba ćw.:

Grupa do 20 dzieci

Pomoce:

Tablica, kartki, kolorowe kredki

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Tok lekcji

Treść i przebieg zajęć

Czas trwania

Część I – wstępno-przygotowawcza – k. 9 min

1. Czynności organizacyjne

Zbiórka w grupie, przedstawienie się dzieciom.

2 min.

Poinformowanie dzieci o tematyce i planie zajęć.

1 min.

2. Zabawa w grupie

„Dzień dobry – prosta zabawa, polegająca na  wybraniu przez prowadzącego jednej osoby, która staje tyłem do grupy. Prowadzący wskazuję po kolei różne dzieci, które mówią „dzień dobry” starając się zmienić barwę swojego głosu. Zadaniem odwróconego dziecka jest odgadnięcie imienia osoby mówiące.

5 min.

3. Zbiórka

Ponowne zebranie dzieci w grupę.

1 min.

Cześć II – główna – 35 min

1. Praca z grupą

Omówienie 4 podstawowych pór roku, ich cech charakterystycznych, aktywizacja grupy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Zapisanie pór roku na tablicy.

5 min.

2.

Przedstawienie różnych możliwych kierunków podróżowania w zależności od pory roku – góry, morze, las. Dopisanie ich pod poszczególnymi, odpowiadającymi im porami roku.

5 min.

3.

Zachęcanie grupy do wypowiedzi na temat ich doświadczeń związanych z wyjazdami i podróżowaniem.

3 min.

4.

Zebranie informacji na temat form spędzania wakacji, ferii a nawet weekendów przez grupę.

5 min.

5.

Zapoznanie grupy z nowymi formami aktywnego spędzania czasu wolnego.

2 min.

6.

Rozdanie kartek A4 oraz kredek, zachęcenie do namalowania swoich wymarzonych wakacji lub wspomnień z już przeżytego wyjazdu.

5-10 min.

7.

Krótkie omówienie swojej pracy przez każde z dzieci.

5 min.

Część III – końcowa – 5 min

1. Zakończenie lekcji

Zbiórka w grupie.

Podziękowanie za wspólnie spędzony czas.

1 min

Pożegnanie z grupą

2 min