Przybory i materiały rysunkowe

Przybory i materiały rysunkowe.

Rysunek techniczny wykonuje się za pomocą przy-borów, do których należą: rysownica do przymocowania materiału rysunkowego, liniały do rysowania linii prostych, przymiary do odmierzania długości odcinków, trójkąty kreślarskie do wykreślania linii pionowych i nachylonych do poziomu pod kątem 30 , 45° i 60°, przykładnica do rysowania linii równoległych, kątomierze do odmierzania dowolnych kątów, krzywiki — do wykreślania linii krzywych nie będących łukami kół oraz cyrkle do kreślenia okręgów i łuków kołowych.

Do materiałów kreślarskich należą: papier (zwykły, rysunkowy, tzw. brystol, milimetrowy, szkicówka, kalka rysunkowa), ołówki grafitowe (H — twarde, B miękkie, oraz HB i F — średnie), tusz czarny, guma miękka, papier ścierny, przylepiec, pinezki.