Rodzaje tematów z natury

Rodzaje tematów z natury.

Prześledźmy uważnie główne rodzaje tematów z natury:

Pejzaż. Pejzaż malowany bezpośrednio z natury jest dla ucznia problemem początkowo bardzo trudnym. Podstawową trudnością jest bogactwo natury np. liście drzew, różnice fakturalne przedmiotów, przenikanie się kolorów w słońcu i w cieniu itp. Poddać to wszystko określonym, a najlepiej własnym rygorom formalnym (przykładem takiego rygoru formalnego może być malarstwo peuntelistyczne kolorystów francuskich — patrz Signac i Seurat), a jednocześnie patrzeć na naturę w całej jej krasie — to nie jest łatwe. A przecież robienie ćwiczeń tego rodzaju jest pożądane. Przede wszystkim z powodu bogactwa natury zawartego w pejzażu, a ponadto dlatego, że obserwacja pejzażu i próby jego malowania odsłaniają nam jego swoiste piękno, którego w innych okolicznościach moglibyśmy nie dostrzec.

Specjalną formą zainteresowania pejzażem jest malowanie go na podstawie skąpych notatek kompozycyjnych lub kolorystycznych, bądź wręcz z przypomnienia. Ćwiczenia tego rodzaju dobrze kształcą wyobraźnię ucznia i umożliwiają osiąganie znacznej syntetyczności ujęcia.

Martwa natura. Martwa natura to osobny i ważny problem w kształceniu plastycznym młodzieży. Wartość jej polega na dostępności i bezruchu. Pejzażu trzeba szukać i często czekać na dobre światło. Martwą naturę, taką jaka jest nam potrzebna możemy mieć w każdej chwili i wszędzie. Martwą naturę możemy ustawić w domu, w pracowni, w klasie. Przedmioty rysowane czy malowane można ograniczyć do minimum, a więc zaczynać od problemów plastycznych nieskomplikowanych i łatwych. Układy tych przedmiotów można stopniowo wzbogacać, przechodząc od bardzo prostych do zróżnicowanych i złożonych. Wiele zależy od tego, jak martwa natura jest ustawiona. Należy dążyć do tego, aby była atrakcyjna i aby sam układ i zestawienia kolorów czy walorów — zachęcały do malowania.