Rola koloru w obrazie

Rola koloru w obrazie.

Kolor jest elementem budowy obrazu i podstawowym źródłem ekspresji estetycznej. Jest to fakt bezsporny, ale przecież funkcji koloru w naszym życiu nie wyczerpuje. Kolory spotykamy nie tylko w dziełach sztuki. Kolorowe bywają samochody, neony, ubrania kobiet i inne przedmioty wytwarzane przez człowieka. Niezależnie od okoliczności kolor zawsze działa emocjonalnie. Obok rzeczy kolorowych nie przechodzi się obojętnie, kolor przyciąga uwagę (np. w reklamie), ostrzega (w sygnalizacji ulicznej), niepokoi bądź budzi aprobatę. Nie są to jednak przeżycia szczególnie intensywne pod względem jakości estetycznej i długości trwania. Dopiero barwy poddane działalności porządkującej artysty bądź natury (rola przypadku!) dają mocne, trwałe i ukierunkowane przeżycia artystyczno-estetyczne.

Harmonia i kontrasty. W malarstwie znamy dwa zasadnicze sposoby porządkowania kolorów: harmonię barwną i kontrast. Szczególnie interesujące są kontrasty. O ile harmonia jest w większym stopniu sprawą wrodzonego wyczucia i opatrzenia w dziełach mistrzów, to wiedzę o kontrastach można bez trudu opanować i stosować w ćwiczeniach szkolnych i pracy twórczej.

Kontrasty pełnią w sztuce malarskiej rolę tak ważną, że trudno wprost sobie wyobrazić bez nich ekspresję kolorystyczną obrazu. Kontrasty dotyczą zresztą nie tylko koloru. W sztuce malarskiej istnieją przecież kontrasty form, linii, plam itp.