Sztuka prehistoryczna

Sztuka prehistoryczna

Temat lekcji – Sztuka prehistoryczna.

Zapoznać się z materiałem w podręczniku oraz z ilustracjami.

Zagadnienie plastyczne.

1. linia i sylweta

2. kompozycja — porządkowanie

3. bryła.

Realizacja: temat plastyczny— technika.

materiały: pędzel, tusz lub czarna plakatówka, kolorowe plakatówki (ćwiczenie 2)

Ćwiczenia

1. Przedmioty i ludzie, linearnie, pędzlem. Najpierw z natury, potem z wyobraźni. Płaszczyzna papieru wypełniona tymi rysunkami swobodnie.

2. Próba porządkowania kompozycyjnego chaotycznych rysunków linearnych, np. Kompozycja figuralna Kompozycja geometryczno-abstrakcyjna na talerzu.

3. Realizacja rzeźby pełnej o charakterze dekoracyjnego totemu wykonujemy w drzewie, w słupku kredy albo w odlanej bryle gipsu.

Uwagi.

Zwrócić uwagę na rodzaj kresek (gruba, cienka, przerywana, niespokojna, sztywna itp.), pokazać rysunki w grotach Lascaux i współczesnych artystów (np. Kulisiewicza, Grunwalda i in.).

Forma okrągła talerza narzuca kompozycję centralną, symetryczną — patrz ozdoby neolityczne.

Ze względu na konieczność przygotowania projektów na papierze, ćwiczenie nr 2 wymaga przynajmniej 3 jednostek lekcyjnych.

Talerz winien być dobrze odtłuszczony: w tym celu przecieramy go denaturatem, po wykonaniu pracy pokryć powierzchnię lakierem bezbarwnym. Drzewo w ćwiczeniu nr 3 możemy po wykonaniu zadania — opalić.