Sztuka starożytna architektura

Sztuka starożytna architektura

Temat lekcji – Sztuka starożytna architektura.

Zapoznać się z materiałem w podręczniku oraz z ilustracjami.

Zagadnienie plastyczne.

1. konstrukcja, funkcja, elementy zdobiące

2. funkcja układów urbanistycznych a estetyka tych układów.

Realizacja: temat plastyczny— technika.

1. Wycieczka do miasta i zapoznanie się z interesującymi nas problemami na konkretnym przykładzie takiej architektury, jaka będzie nam dostępna.

2. Budowanie układów przestrzennych z pudełek od zapałek.

Uwagi.

Problemy konstrukcji, funkcji i elementów zdobiących występują w każdej architekturze (styl) w różnych proporcjach, patrz lekcja przykładowa z architektury i urbanistyki.