Sztuka starożytna rzeźba i płaskorzeźba

Sztuka starożytna rzeźba i płaskorzeźba

Temat lekcji – Sztuka starożytna rzeźba i płaskorzeźba.

Zapoznać się z materiałem w podręczniku oraz z ilustracjami, przeanalizować porównawczo: Sumer-Egipt — Grecja.

Zagadnienie plastyczne.

1. różne typy płaskorzeźby (egipska, asyryjska, grecka)

2. rzeźba pełna: postać, kompozycja, portret, profile, rzeźby

3. rzeźba pełna, np.

a) głowa o charakterystycznych proporcjach z masy solnej na główce butelki

b) rzeźby pełne zwierząt realizowane w mydle lub gipsie (przez wybieranie)

Realizacja: temat plastyczny— technika.

materiały: mydło, płytki gipsowe, masa papierowa, masa mączno-solna, plastelina narzędzia: scyzoryk, nożyki do manicure

Ćwiczenia:

1. płaski, linearny relief w charakterze reliefu egipskiego,

2. ćwiczenia w typie reliefu greckiego m.in. tło-płaskie, cofnięte, temat-wypukły, półplastyczny,

Uwagi.

Zwrócić uwagę młodzieży na problem komponowania płaskorzeźby w określonej formie geometrycznej, np. w trójkącie (tympanon w świątyni klasycznej), w kwadracie, kole (monety) i na trudności stąd wynikające.

Patrz lekcje przykładowe z rzeźby i płaskorzeźby.