Synteza całościowa – sztuka starożytnego Egiptu

Tradycjonalizm. Specyficznym zjawiskiem w rozwoju sztuki egipskiej jest tradycjonalizm treści i formy. Obowiązujący rygor panował na przestrzeni niemal całych dziejów Egiptu. Przyczyn tego zjawiska należy szukać w funkcji, jaką sztuka pełniła w Egipcie. Przez tysiąclecia …

Mezopotamia i Egipt

Mezopotamia i Egipt.

W najodleglejszych czasach w okresie paleolitu, sztuką przodującą była sztuka plemion łowieckich na zachodzie Europy. W okresie neolitu — w czasach rozwoju rolnictwa — prymat w sztuce przejął Bliski Wschód.

Ciepły klimat i żyzne ziemie dolin Eufratu, …