Podstawowe zasady kompozycji w plastyce

Podstawowe zasady kompozycji w plastyce.

Wyjątkowe i nadrzędne znaczenie kompozycji dla wyrazu dzieła plastycznego podyktowało konieczność wyodrębnienia problemów z nią związanych w strukturalizacji materiału wychowania plastycznego. Termin „kompozycja” obejmuje znacznie szerszy zakres pojęć, niż terminy …