Zasady kompozycji –Kontrast i podobieństwo

Zasady kompozycji –Kontrast i podobieństwo.

Kontrast i podobieństwo. Obie te zasady kompozycyjne choć pozornie przeciwstawne współdziałają ze sobą i dlatego należy je omawiać łącznie.

Kontrast rozumiemy jako jaskrawe przeciwieństwo. Czerń jest kontrastem dla bieli, cień …