Linia kontur

LINIA – KONTUR

Mimo, że atrakcyjność koloru i zdolność wyzwalania emocji jest wśród środków artystycznego działania niewątpliwie największa, nie można w obrazie zignorować, czy pominąć linii. Samodzielnie linia (kreska) występuje w rysunku i grafice. W niektórych sposobach malowania pełni rolę …

Podstawowe pojęcia w plastyce

Podstawowe pojęcia w plastyce.

Każda nauka posiada swoją własną terminologię, ale i każda sztuka również posiada określenia i nazwy sobie tylko właściwe. Są to podstawowe pojęcia. Pozwalają one wytłumaczyć i zrozumieć to, co jest specyficzną właściwością każdej ze sztuk, jej …