Człowiek jako przedmiot zainteresowania artystów

Człowiek jako przedmiot zainteresowania artystów.

Ostatnim prezentowanym tu źródłem inspiracji naturą będzie sam człowiek. Jako przedmiot zainteresowania artystów, człowiek występuje już w czasach przedhistorycznych, czego dowody znajdujemy w malarstwie jaskiniowym. W naszym śródziemnomorskim okręgu kulturowym …