Dzieła sztuki

Dzieła sztuki.

Ważną formą edukacji artystycznej jest kontakt z autentycznymi dziełami sztuki. Reprodukcje i diapozytywy są pod tym względem pewnego rodzaju surogatem. Niewątpliwie spełniają one rolę kształcącą, dają pewne wyobrażenie o tym, jak dane dzieło …

Człowiek jako przedmiot zainteresowania artystów

Człowiek jako przedmiot zainteresowania artystów.

Ostatnim prezentowanym tu źródłem inspiracji naturą będzie sam człowiek. Jako przedmiot zainteresowania artystów, człowiek występuje już w czasach przedhistorycznych, czego dowody znajdujemy w malarstwie jaskiniowym. W naszym śródziemnomorskim okręgu kulturowym obraz człowieka w postaci rzeźby, …

Kultura plastyczna nauczyciela

Kultura plastyczna nauczyciela.

Kultura plastyczna nauczyciela. Nauczyciel wychowania plastycznego będzie miał pole do popisu jeszcze na innym terenie. Wielu problemów sztuki, m.in. dotyczących charakteru przeżycia estetycznego (nie ma jakiegoś określonego sposobu przeżywania dzieł np. Cezanne’a i każdy przeżywa je na …

Czy można uczyć sztuki?

Czy można uczyć sztuki?

Czy można uczyć sztuki? Działanie nauczyciela w trakcie zajęć plastycznych nie jest wprawdzie nauczaniem, w potocznym tego słowa znaczeniu, ale przecież i tu są elementy przekazywania uczniowi szeregu informacji i doświadczeń. Rodzi się zatem natychmiast pytanie: …

Nauczyciel plastyki

Nauczyciel plastyki.

Nauczyciel plastyki. Rola nauczyciela w szkole jest dzisiaj często kwestionowana. Są koncepcje w pedagogice, które proponują zastąpienie nauczyciela w klasie środkami audiowizualnymi (radio, telewizja, Internet) albo wręcz maszynami do nauczania. W wielu dziedzinach nauki jest to możliwe, ale …