Spotkanie z bajką

Spotkanie z bajką

SPOTKANIE Z BAJKĄ

Cele ogólne:

Ø  Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci.

Ø  Wzbogacanie wyobraźni dzieci.

Ø  Rozwijanie zdolności poznawczych i manualnych prowadzących do rozbudzenia zainteresowań sztuką orgiami.

Ø  Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ø  Rozwijanie …

Zaproszenie do cyrku – scenariusz zajęć z chustą animacyjną

Zaproszenie do cyrku – scenariusz zajęć z chustą animacyjną

ZAPROSZENIE DO CYRKU

Grupa: 3 – 4 – latki

Czas trwania: 30 min

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie.

2. Pogadanka z dziećmi na temat cyrku

3. Przedstawienie się każdego uczestnika.

Zajęcia z piłkami i chustą animacyjną

Zajęcia z piłkami i chustą animacyjną

KONSPEKT ZAJĘC Z PIŁKAMI

I CHUSTĄ ANIMACYJNĄ

Grupa wiekowa: 5,6 lat

Potrzebne materiały:

  • kolorowe piłki plastikowe ciężkie
  • chusta animacyjna
  • kosz

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie dzieci. Zaproszenie do wspólnych zajęć. Wybór kolorowych piłek …

Pani Zima

Pani Zima

Grupa wiekowa: 2,5 -3,5 lat

Liczba uczestników: 15

Czas trwania: 45 minut

Cel:

– zabawa z balonami i papierem

– rozwijanie zdolności manualnych

– rozwijanie zdolności rytmicznych

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności lokomotorycznej

– …