Podziałki rysunkowe, pismo techniczne

Podziałki rysunkowe, pismo techniczne.

Rysunek może przedstawiać przedmiot w wymiarach rzeczywistych, powiększonych lub zmniejszonych. Stosunek wymiaru na rysunku do odpowiedniego wymiaru rzeczywistego nazywamy po działką. Jeżeli przedmiot jest nieco mniejszy od formatu arkusza, na którym …