Myśl przewodnia wychowania plastycznego

Myśl przewodnia wychowania plastycznego.

Wychowanie plastyczne nie jest jakąś określoną nauką, jak np. chemia, fizyka czy historia. Jest przedmiotem bardziej wychowującym, niż uczącym. Poza tym przedmiotem dwutorowym — w zajęciach praktycznych rozwija głównie inwencję twórczą …

Program wychowania plastycznego

Licealny program wychowania plastycznego, mimo wielu zalet budzi pewne niepokoje, gdy chodzi o realizację bogatego materiału. Trudnościom mogłaby zaradzić strukturalizacja materiału nauczania. Jej istota staje się jasna na tle porównania modelu szkoły dawnej z modelem szkoły współczesnej, uwzględniającej obecne warunki …