Przybory i materiały rysunkowe

Przybory i materiały rysunkowe.

Rysunek techniczny wykonuje się za pomocą przy-borów, do których należą: rysownica do przymocowania materiału rysunkowego, liniały do rysowania linii prostych, przymiary do odmierzania długości odcinków, trójkąty kreślarskie do wykreślania linii pionowych …