Podstawowe składniki rysunków złożeniowych

Podstawowe składniki rysunków złożeniowych.

Rysunek złożeniowy przedstawia wzajemne położenie części składowych maszyny, mechanizmu lub urządzenia. Wszystkie części składowe maszyny lub urządzenia powinny być na rysunku złożeniowym ponumerowane. Wszystkie jednakowe części na rysunku mają taki sam …