Lekcja z rzeźby

Lekcja z rzeźby

Lekcja z rzeźby. Ćwiczenia rzeźbiarskie łączymy w cykl kilku zadań. Rolę wiodącą spełnia tu podręcznik wiedzy o sztuce. Omawiając problemy rzeźbiarskie — artystyczne i techniczne — poszczególnych epok, oglądając przy tym reprodukcje …

Rozwój portretu antycznego

Rozwój portretu antycznego.

Cztery głowy przedstawiają kierunek rozwoju rzeźby antycznej od klasycznego portretu Peryklesa, przez hellenistyczne głowy Laokoona, Antiochosa III, do rzymskiego portretu Seneki.

Głowa Peryklesa w podniesionym hełmie przypomina głowę Ateny. Przez idealną proporcjonalność rysów i wyraz „boskiego” spokoju …

Kierunek rozwoju rzeźby starożytnej

Kierunek rozwoju rzeźby starożytnej.

W starożytności zarówno rozwój rzeźby pełnej, jak i płaskorzeźby podlega tym samym tendencjom :

1. W miarę intelektualnego rozwoju ludzkości rzeźba uwalnia się stopniowo od funkcji magicznej (Egipt, Mezopotamia) i przejmuje funkcje wyższego stopnia: symboliczno-alegoryczne …