Kolorowa szafa

Kolorowa szafa

„KOLOROWA SZAFA”

nauka samodzielności przez zabawę

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-6 lat

Liczebność grupy: 10 osób

Czas trwania zajęć:  45/50 min

Cele ogólne:

–  kształtowanie umiejętności samodzielnego doboru garderoby

– …