Pani Zima

Pani Zima

Grupa wiekowa: 2,5 -3,5 lat

Liczba uczestników: 15

Czas trwania: 45 minut

Cel:

– zabawa z balonami i papierem

– rozwijanie zdolności manualnych

– rozwijanie zdolności rytmicznych

– rozwijanie koordynacji …