Wesołe zabawy z rodzicem

Wesołe zabawy z rodzicem

ZABAWA Z RODZICEM

Grupa wiekowa: 1,5 -3 lat + rodzice

Liczba uczestników: dowolna

Czas trwania: 60 minut

 

Cele:

  • adaptacja i integracja dzieci i rodziców w grupie,
  • kształtowanie zdolności tworzenia więzi,
  • nawiązywanie kontaktu i współpracy dzieci z rodzicem i resztą grupy,
  • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, ufności, pewności siebie, akceptacji samego siebie,
  • rozwijanie świadomości: własnej odrębności, własnego ciała, przestrzeni i działania w niej,
  • ćwiczenie koordynacji kinestetyczno-dotykowo-wzrokowej

 

Metody: aktywizowanie dzieci i rodziców poprzez wspólną zabawę, zadania i ćwiczenia

Formy pracy: grupowa

Pomoce dydaktyczne:

– grzechotka,

– bębenek,

– tamburyn,

– zabawka piszcząca,

– chusty,

– magnetofon,

– płyta CD.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Część wstępna.

1.      Powitanie uczestników zajęć.

Wspólnie siedzimy w kole i witamy po kolei każde dziecko; mówiąc rytmicznie lub śpiewając jego imię a następnie czynność jaka jest wykonywana dla niego.

Przykład: „Witamy Jasia, klaszczemy dla Jasia”, „Witamy Anię, machamy dla Ani.”

Witamy …, tupiemy, mrugamy … itd., itp. – powtarzamy 2 do 3 razy.

2.      Zapoznanie się przez dzieci z przedmiotami używanymi podczas zajęć.

II. Część właściwa.

1.      „Powitanie różnych części ciała” – poprzez dotykanie tej samej części ciała rodzica i dziecka, np. palców, dłoni, łokci, kolan, stóp.

2.      Zabawa ożywiająca „taniec powitaniec” – improwizacja ruchowa z chustą dzieci z rodzicem na tle utworu muzycznego.

3.      Ćwiczenie wstępne – uderzanie dłońmi o podłogę, o kolana, klaskanie nad głową. Dzieci naśladują prowadzącego i rodziców.

4.      Taniec w parach rodzic – dziecko trzymają się za ręce i kręcą się w koło, najpierw w pozycji kucającej, na dany sygnał, zmieniają pozycję na stojącą.

5.      Zabawa w „małą orkiestrę”, dzieci siedzą z rodzicami w kole i otrzymują mini instrumenty muzyczne oraz piszczącą zabawkę. Dzieci przy pomocy rodziców starają się grać na instrumencie. Na dany sygnał przekazują instrument następnym osobom i grają na nowo otrzymanym. Osoby, które nie mają instrumentu klaszczą. Zabawa kończy się kiedy każde dziecko zagra na każdym instrumencie.

6.      Zabawa „konik” – rodzice klękają i biorą swoje dzieci na barana, poruszają się po sali w różnych kierunkach.

7.      Ćwiczenie „tunel” – rodzic znajduje się w klęku podpartym, a dziecko przechodzi na czworaka lub czołga się pod rodzicem na plecach i na brzuchu.

8.      Dziecko kładzie się w chuście a rodzic ciągnie je po podłodze.

9.      „Huśtawka” – po kolei dzieci kładą się na chustę i są w niej spokojnie huśtane.

10.  Ćwiczenie „fotelik” – rodzic siada w siadzie skrzyżnym, dziecko siada opierając się plecami o rodzica, który kołysze dziecko przy spokojnej muzyce.

III. Zakończenie zajęć:

podziękowanie, pożegnanie, zaproszenie na kolejne spotkanie.