Widoki i przekroje

Widoki i przekroje.

Widok przedstawia zewnętrzne, widoczne kształty przedmiotu. W celu dokładnego i wyraźnego przedstawienia na rysunku wewnętrznych kształtów przedmiotów drążonych (pustych w środku) stosuje się przekroje rysunkowe.

Przekrój powstaje przez przecięcie przedmiotu wyobrażalną płaszczyzną poprowadzoną przez interesujące nas szczegóły, odrzucenie części znajdującej się przed płaszczyzną cięcia i narysowanie rzutu części pozostałej (rysunek górny).

Położenie płaszczyzny przekroju oznacza się na odpowiednim rzucie odcinkami linii grubej (rysunek środkowy) i niekiedy dużymi literami. W celu zwiększenia czytelności przekroje kreskuje się liniami cienkimi nachylonymi pod kątem 45° do pionu lub do głównych linii konturowych. Kreskowanie przekrojów tego samego przedmiotu powinno być jednakowe. W przypadku kilku stykających się części (rysunek dolny a) kreskowanie powinno różnić się kierunkiem lub kierunkiem i zagęszczeniem. Przekroje przedmiotów cienkich (np. wykonanych z blachy) można zaczerniać (rys. b). Przekroje przedmiotów wykonanych z tworzyw niemetalowych (np. guma, tworzywa sztuczne) kratkuje się (rys. d), a przekroje przedmiotów drewnianych kreskuje się jak na rys. c.