Zajęcia z piłkami i chustą animacyjną

Zajęcia z piłkami i chustą animacyjną

KONSPEKT ZAJĘC Z PIŁKAMI

I CHUSTĄ ANIMACYJNĄ

Grupa wiekowa: 5,6 lat

Potrzebne materiały:

  • kolorowe piłki plastikowe ciężkie
  • chusta animacyjna
  • kosz

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie dzieci. Zaproszenie do wspólnych zajęć. Wybór kolorowych piłek z uzasadnieniem wybranego koloru.

Każde dziecko podchodzi do kosza z piłkami i wybiera piłkę w określonym kolorze. Gdy wszystkie dzieci mają już piłki, wypowiadają się dlaczego wybrały ten kolor i podaje przynajmniej dwie rzeczy, które są tego koloru (np. żółte  – słońce, banan).

Ćwiczenia z piłkami

Dzieci stają w rozsypce tak, by każde miało tyle miejsca, by swobodnie się poruszać i wykonują następujące ćwiczenia:

a)       każde dziecko podrzuca piłkę do góry prawą ręką, lewą ręką, następnie przerzuca piłkę z jednej ręki do drugiej.

b)     prowadzący dzieli grupę na dwie drużyny i wyznacza linię na połowie dywanu. Zadaniem dzieci jest przeturlać rękami piłkę po dywanie na stronę drużyny przeciwnej, by mieć ich jak najmniej na swojej stronie. Nie wolno przekraczać swojej linii. Wygrywa ta drużyna, która będzie miała najmniej piłek. Na hasło nauczycielki PIŁKA STOP dzieci kończą turlanie piłek.

c)      Dzieci ustawiają się w rzędzie i każde próbuje przeturlać piłkę po dywanie za pomocą głowy, ręce trzyma za sobą, by nie pomagać sobie nimi w czasie zabawy. Zachęcamy dzieci do dopingowania kolegów.

d)     Prowadząca ustawia na dywanie kosz i wyznacza miejsce na dywanie, z którego dzieci kolejno będą rzucać do celu. Wszystkie piłki zostają umieszczone w koszu.

2. Zabawy z chustą animacyjną.

a)      Dzieci rozkładają chustę i siadają wokoło niej. Prowadząca prosi o przypomnienie kolorów piłek, jakie wybrały na początku dzieci. Na hasło prowadzącej (np. CZERWONY) dzieci, które wybrały ten kolor piłki zamieniają się miejscami przy chuście, obiegając ją dookoła w prawą stronę.

b)     Dzieci wstają i wachlują swobodnie chustą, na którą prowadząca rzuca piłki. Zadaniem dzieci jest manewrowanie chustą tak, by wpadły do otworu.

Podziękowanie za udział w zajęciach.